Pobierz

Django działa w oparciu o licencję BSD. Django to aplikacja open-source’sowa do której należytego działania potrzeba Pythona 2.3. lub jeszcze nowszej jego wersji. Jeżeli zamierzasz korzystać z Django do realizacji jego zadań podstawowych, nie będą potrzebne biblioteki zewnętrzne.

Możesz pobrać dostępną tutaj najnowszą oficjalną wersję Django lub najnowszą wersję rozwojową. W przewodniku instalacyjnych znajdziesz szczegółowe instrukcje.

1. Pobranie wersji oficjalnej

Pobierz Django 1.3.tar.gz a w dalszej kolejności:

tar xzvf Django-1.3.tar.gz

cd Django-1.3
sudo python setup.py install  

2. Pobranie najnowszej wersji rozwojowej

Najpierw należy dokonać instalacji pakietu Subversion, a potem użyć trzeba polecenia powłoki:

svn co http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk

O dalszych krokach niezbędnych po pobraniu kodu dowiesz się w poradniku instalacyjnym.